Home | Boeddha | Draken | Dromen | Eenhoorn | Elfen | Engelen | Heksen | Kabouters | Katten | Tovenaars | Zeemeermin | Top |

 

 

Boeddha

Het levensverhaal van de Boeddha

is een voorbeeld en inspiratiebron voor het bereiken van verlichting.

Siddharta Gautama werd geboren in het zuiden van Nepal.

Zijn geboorteland was het land van de Sakya's. Volgens de traditie was Siddhartha Gautama een prins, wiens ouders van diverse wijzen te horen hadden gekregen dat hun kind óf een onovertrefbaar groot heerser zou worden, óf alle aardse goederen zou verwerpen en de verlichting zou bereiken. Zijn vader bouwde drie paleizen en Siddhartha Gautama bracht al zijn tijd door binnen de hoge muren van het paleis.

Zo gingen de eerste 29 jaar van zijn leven voorbij.

Na 29 jaar ging hij echter diep nadenken over het leven en wilde zien hoe het 'echte' leven buiten het paleis was. Stiekem ging hij 's nachts de stad in, samen met zijn bediende. Tot zijn grote schrik zag hij een oude man, een zieke man en een dode man. Omdat hij door zijn beschermde opvoeding nog nooit een oude, zieke of dode man had gezien, vroeg hij zijn bediende om uitleg. Hij kreeg te horen dat alle mensen oud worden, ziekten oplopen en doodgaan. Dat dit een normaal iets is. Ook zag Siddhartha Gautama een kalme en beheerste monnik voorbijlopen. Hij vroeg zijn bediende wat dit voor man was, en kreeg te horen dat het een monnik was die vrijwillig zijn bezittingen had opgegeven en een leven van eenvoud leidde, gericht op spirituele ontwikkeling.

Kort daarna verliet Siddhartha het paleis en zijn familie.

In Benarès studeerde hij met twee zeer bekende en gerespecteerde meesters en bekwaamde zich snel in hun leer. Hij vond echter dat deze geen oplossing bood voor het lijden dat hij nog steeds ervoer. Daarom ging hij zijn eigen weg en begon een 6 jaar lange periode van zelfkastijding en zelfpijniging. Hij leefde ver van de samenleving, alleen in de bossen, at zeer weinig en werd zo mager dat hij bijna overleed. Na zes jaar kwam hij tot het inzicht dat zelf-pijniging niet tot verlichting leidt en het einde van het lijden. Hij vond een middenweg tussen het bereiken van sensueel plezier en de zelfkastijding, en besloot te gaan mediteren onder een Bodhiboom in Bodhgaya, totdat hij volledige verlichting zou bereiken óf zou sterven. De volgende ochtend rond zonsopgang bereikte hij de verlichting.

Vanaf toen was hij Siddhartha Gautama, de Boeddha. Hij was toen 35 jaar.

Hij begon zijn nieuw gevonden inzicht (de Dhamma) aan anderen te onderwijzen. Het onderwijs dat hij gaf bevatte onder meer Vipassana wat betekent: inzicht, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Vipassana is een proces van zelfobservatie met als doel de geest tot in de diepste lagen te zuiveren van negativiteit en onzuiverheden als woede, haat, hebzucht en angst. Naarmate de invloed hiervan zwakker wordt, komen positieve eigenschappen zoals liefde, mededogen, vreugde en gelijk moedigheid vanzelf tot ontwikkeling. Gedurende de 45 volgende jaren reisde hij door de toenmalige staten van Noord-India. Hij werd een zeer gerespecteerde spirituele leider. Veel mensen besloten monnik of non te worden in de monastische orde, (de Sangha Sangha) van de Boeddha.

Op 80-jarige leeftijd overleed hij te Kushinagar.

De titel Boeddha wordt gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma (de waarheid, de natuurlijke ordening der dingen) ontdekt heeft en verlichting heeft bereikt.

Boedha leerde aan zijn volgelingen de volgende vier waarheden:

(1) Leven is lijden

(2) De oorzaak van het lijden is het verlangen of de begeerte.

(3) Het verlangen moet worden overwonnen.

(4) Het geëigende middel daartoe is het achtvoudige pad.

Boeddha Plaatjes

 
Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje
Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje
Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje
Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje
Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje
Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje
Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje
Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje Boeddhaplaatje

 

- Idee en Ontwerp ┬ęGoosArt -